A l'Hort del Met treballem per a recuperar les varietats antigues d'arbres fruiters que els nostres avantpassats ens van llegar.  Cada varietat té unes particularitats físiques i organolèptiques diferents i per tant, preserven en si mateixes una rica biodiversitat.

Restauració d'arbres vells 
Ens hem especialitzat en la poda de restauració o rejoveniment dels arbres fruiters vells. Tot i que sabem que no els podrem tornar a fer productius com quan eren joves, si que aconseguim allargar-ne la vida productiva. Aquesta poda s'ha de realitzar durant dos o tres anys, si bé és el primer any quan farem la majoria de les actuacions. Una altre finalitat de restaurar els arbres vells és la d'obtenir material vegetal nou per a poder extreure'n empelts i d'aquesta manera preservar la mena en un altre exemplar jove.

Plantació d'arbres joves 
Busquem els millors portaempelts per a cada varietat i per a les condicions ambientals de la zona. Fem plantacions de portaempelts d'un any i els empeltem de les varietats antigues per obtenir nous exemplars però que conservin la mateixa mena que els arbres vells. Al llarg dels primers anys anem fent la poda de formació i posteriorment, quan l'arbre és a punt de fer els primers fruits, el transplantem a un lloc definitiu. Principalment treballem amb pomers i perers, però també estem començant a treballar amb altres tipus de fruiters antics.