Les Varietats Locals de fruiters de la Vall de Gósol
Pomers
A la Vall de Gósol podem trobar varietats antigues d’arbres fruiters que es solien plantar als marges dels camps de cultiu, avui en dia transformats en prats de pastura, i que a part de complir una funció social important també tenien una funció ecològica com es evitar l'erosió del marges i absorbir la capacitat hídrica que anegava els camps. Aquestes varietats eren empeltades per tal de conservar la mena i reben noms locals referents al aspecte físic, a la geografia local o de la primera casa que les va portar al poble. Així, pel que fa als pomers podem diferenciar dos grups, els que des de fa segles es troben presents a cases com Can Blanch de Vilacireres, Cal Capdevila de l'Espà o Cal Parramon de Sorribes com el de Sang de llebre, del Ciri, Pasquí o  Cloterons. I un altre grup que a principis del segle XIX es van començar a introduir com les pomes del Cap del marge, Cara bruta, Eugenies, de Ca la Joana, de Glaç o de Noves. Aquesta gran varietat de pomers preserven una àmplia gamma de sabors, ja que cada poma compta amb unes característiques diferents. I és que amb la seva preservació volem conservar la diversitat ecològica, cultural, organolèptica i visual que consitueixen una petita part del actual patrimoni que tenim a la Vall. A continuació podeu veure una mostra de les diferents pomes a dalt esmentades:

Varietats locals de Pomers de la Vall de GósolPerers
Paral·lelament als pomers, a la Vall també trobem dues varietats locals de Perers, els de coure i d’hivern.  Aquestes varietats van tenir més sort que la varietat de batall de campana que es va perdre fa unes dècades.Altres
Les varietats locals d'arbres fruiters que podem trobar a la Vall de Gósol són moltes i diverses, per exemple trobem la pruna clàudia del país, la pruna negra, els prinyons o els casacabellicus. Trobem cirerers en la seva majoria bords, nesprer que han estat empeltats en arç blanc, i noguers centenaris. Dins dels arbres silvestres que són tipicament de muntanya i que també fan fruit però que han caigut en desús, trobem la Moixera i la Servera. 

Les futures varietats
L’Hort del Met és un projecte que vol fomentar el consum de productes de la terra cultivats des d’una producció ecològica i recuperar el coneixement agrícola local. Es per això que conreem varietats locals com la col d’hivern o la bleda, que van ser substituïdes dels horts de la Vall per varietats comercials.

A part del conreu de varietats locals als horts, també treballem en la recuperació del coneixement d’usos de plantes remeieres com la Milfulles, el Timó, l’herba de Sant Antoni, la cua de cavall, etc... i recuperant aplicacions com el Xarop de Saüc. També investiguem amb l’ajuda de la gent gran els usos de fruits silvestres com els aranyons, les mores, les maduixes de bosc o els fruits d’arbres com la Servera, la Moixera o el Nesprer. Però un dels projectes més importants és la recuperació d’exemplars joves de varietats locals d’arbres fruiters com el pomer pasquí, de sang de llebre, del ciri i dels cloterons, etc.. , perers d’hivern i de coure, cirerers, pruneres i prinyoners.