Les Varietats Locals Conreades de la Vall de Gósol

Les varietats locals són plantes que han estat cultivades durant més d'una generació (30 anys) en una àrea geogràfica determinada, conservant les llavors de forma cultivada. Aquestes varietats són el producte de la selecció per part del agricultors sobre les espècies silvestres i/o domesticades adaptant-les a les condicions ambientals i a les formes d'ús i gestió pròpies de la cultura agrària local.
La Conservació de les varietats locals és important perquè assegura la possibilitat que les llavors s'adaptin a les condicions canviants del medi ambient, proporcionen seguretat alimentària i menys dependència del Mercat, així com assegura el manteniment de la informació cultural associada a les llavors, és a dir, el coneixement i les tradicions locals.
Les varietats locals conreades que es planten a la Vall de Gósol són el pèsol negre, el trumfo negre de Gósol, la nyàma o nyàmera, l’all vermell, la bleda, la ceba llarga i dolça, el julivert i la col de fulles o d'hivern. Alhora també existeixen varietats locals d'arbres fruiters com els pomers , perers i pruneres entre d'altres.


Nous
En el projecte també treballem en la recuperació d’usos d’altres arbres fruiters. Dins d’aquesta vessant s’emmarca la identificació i recuperació dels noguers presents a la Vall.  Les nous de la vall provenen de noguers centenaris i es caracteritzen per ser una mica més petites i més gustoses que les comercials. Cal destacar la presència de dos noguers (d’entre 250-300 anys) catalogats com a arbres monumentals. Les nous de la vall es cullen durant el mes d’octubre i després es deixen assecar fins que es troben al punt òptim pel consum.